Zasady zwrotów i reklamacji

Odstąpienie od umowy

  1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailowo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Jeśli podczas zakupu Produktu Elektronicznego Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu Elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Reklamacje

  1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Produktu Elektronicznego wolnego od wad.
  2. Klient może składać reklamacje na adres e-mail: klaudia@kreatorkiwynajmu.pl
  3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni.

 

Kontakt telefoniczny dotyczący reklamacji: 691802254 lub klaudia@kreatorkiwynajmu.pl