Home Staging Umowa

Umowa Home Staging

Umowa Home Staging m.in.:

 • postanowienia ogólne
 • przedmiot umowy
 • zobowiązania stron
 • budżet i rozliczenia
 • wynagrodzenie
 • termin wykonania umowy
 • odstąpienie od umowy
 • fotografie nieruchomości i portfolio homestagera
 • rzeczy wypożyczone
 • siła wyższa

(1 opinia klienta)

197,00  97,00 

Dodatkowe Informacje

 
isbn

001

Umowa Home Staging

Prawa autorskie

Prawa autorskie: niniejszy projekt umowy powstał we współpracy Home Stagera Klaudii Leszczyńskiej (Kreatorki Wynajmu https://klaudialeszczynska.pl/) oraz radcy prawnego Marty Wróblewskiej (Wróblewska Stawowy Kancelaria Prawna https://wskp.pl/), stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i jest udostępniany na zasadzie licencji niewyłącznej. Z chwilą pobrania niniejszego projektu użytkownikowi udzielana jest licencja niewyłączna na korzystanie z projektu umowy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie użytku osobistego jak i komercyjnego, na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu umowy - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy projektu umowy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie rozpowszechniania projektu umowy wyłącznie w celu jej zawarcia poprzez jego wyświetlanie, udostępnianie drugiej stronie w taki sposób, aby mogła mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja umożliwia ponadto wprowadzenie zmian w projekcie umowy w celu dostosowania projektu do potrzeb danego stosunku zobowiązaniowego i korzystanie ze zmienionego projektu w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych w zdaniu powyżej. Licencja nie obejmuje możliwości odsprzedaży lub jakiegokolwiek rozpowszechniania projektu umowy za wynagrodzeniem zarówno w identycznej jak i zmienionej formie lub treści.

 

Zastrzeżenie prawne

Zastrzeżenie prawne: niniejszy projekt jest aktualny na dzień jego sporządzenia tj. 29 czerwca 2020 r., ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowany jako wiążąca porada lub opinia prawna. Użyte w nim dane zostały wymyślone,
a jakiekolwiek podobieństwo do osób fizycznych lub prawnych jest przypadkowe. Finalne brzmienie umowy powinno uwzględniać indywidualne ryzyko i uwarunkowania każdej z umawiających się stron, precyzować potrzeby, uprawnienia
i obowiązki wynikające z umowy. Treść umowy nie może pozostawać w sprzeczności przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W celu skorzystania z indywidualnej porady prawnej zapraszamy do kontaktu z Kancelarią WSKP za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.wskp.pl.

 

Opinie

 

1 review for Umowa Home Staging

 1. Luk

  Bardzo dobra i szczegółowa umowa solidnie przygotowana.

Dodać recenzję

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *