Home Staging Umowa

Umowa Home Staging – Wzór

Home staging umowa dotyczy współpracy pomiędzy Home Stagerem a osobą zlecającą usługę Home Stagingu i określa jej warunki.

Wzór umowy zawiera następujące zagadnienia i paragrafy:

 • postanowienia ogólne
 • przedmiot umowy
 • zobowiązania stron
 • budżet i rozliczenia
 • wynagrodzenie
 • termin wykonania umowy
 • odstąpienie od umowy
 • fotografie nieruchomości i portfolio homestagera
 • rzeczy wypożyczone
 • siła wyższa

Do umowy dołączony jest komentarz prawniczy w formie video.

Aktualizacja 2021:

 1. Możliwość zawarcia jej zdalnie w formie dokumentowej
 2. Postanowienia dotyczące możliwości korzystania nie tylko z fotografii nieruchomości ale też nagrań
 3. Dostosowano postanowienia dotyczące wykonania zdjęć nieruchomości przez fotografa na podstawie umowy zawartej z zamawiającym, np. w sytuacji w której homestaging odbywa się zdanie i zamawiający przekazuje zdalnie homestagerowi zdjęcia z sesji. Uzupełnione postanowienia mają na celu zabezpieczenie możliwości wykorzystania zarówno zdjęć jak i ew. nagrań nieruchomości przez Home Stagera, bez uszczerbku dla praw autorskich twórcy
 4. W nawiązaniu do punktu 3 do umowy został dodany rozbudowany załącznik – przykładowa umowa o dzieło – wykonanie fotografii, która może być zawarta między zamawiającym a fotografem;
 5. Umowa została uzupełniona o wzory załączników, tj. zgody małżonka na jej zawarcie i projekty pełnomocnictw.

 

 

(2 opinie klienta)

297,00 

Dodatkowe Informacje

 
ISBN

001

Instrukcja

Komentarz prawniczy w formie video

Format

PDF

Umowa Home Staging

Niniejszy projekt umowy powstał we współpracy Home Stagera Klaudii Leszczyńskiej (Insta Staging klaudialeszczynska.pl) oraz radcy prawnego Marty Wróblewskiej (Wróblewska Stawowy Kancelaria Prawna wskp.pl), stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i jest udostępniany na zasadzie licencji niewyłącznej.

Prawa autorskie

Z chwilą pobrania niniejszego projektu użytkownikowi udzielana jest licencja niewyłączna na korzystanie z projektu umowy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie użytku osobistego jak i komercyjnego, na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu umowy - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy projektu umowy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie rozpowszechniania projektu umowy wyłącznie w celu jej zawarcia poprzez jego wyświetlanie, udostępnianie drugiej stronie w taki sposób, aby mogła mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja umożliwia ponadto wprowadzenie zmian w projekcie umowy w celu dostosowania projektu do potrzeb danego stosunku zobowiązaniowego i korzystanie ze zmienionego projektu w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych w zdaniu powyżej. Licencja nie obejmuje możliwości odsprzedaży lub jakiegokolwiek rozpowszechniania projektu umowy za wynagrodzeniem zarówno w identycznej jak i zmienionej formie lub treści.

 

Zastrzeżenie prawne

Zastrzeżenie prawne: niniejszy projekt jest aktualny na dzień jego sporządzenia tj. 29 czerwca 2020 r., ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowany jako wiążąca porada lub opinia prawna. Użyte w nim dane zostały wymyślone,
a jakiekolwiek podobieństwo do osób fizycznych lub prawnych jest przypadkowe. Finalne brzmienie umowy powinno uwzględniać indywidualne ryzyko i uwarunkowania każdej z umawiających się stron, precyzować potrzeby, uprawnienia
i obowiązki wynikające z umowy. Treść umowy nie może pozostawać w sprzeczności przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W celu skorzystania z indywidualnej porady prawnej zapraszamy do kontaktu z Kancelarią WSKP za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.wskp.pl.

 

Opinie

 

2 reviews for Umowa Home Staging - Wzór

 1. Paulina

  Polecam umowę! Dla wszystkich zaczynających swoją przygodę z biznesem Home Stagingowym.

 2. Luk

  Bardzo dobra i szczegółowa umowa solidnie przygotowana.

Dodać recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *